VÄLKOMMEN TILL ESSBA AB I NÄSSJÖ

 

ESSBA AB HAR TILLVERKAT ALUMINIUMDÖRRAR,  FASADER, FÖNSTER OCH GLASTAK TILL DEN  

SVENSKA BYGGNADSMARKNADEN SEDAN 1974.  VI JOBBAR  MED PROFILSYSTEM SOM ÄR ANPASSADE TILL 

VÅRT NORDISKA KLIMAT OCH FÖR LITE TUFFARE TAG. TILLVERKNING BEDRIVS I EGNA LOKALER I NÄSSJÖ.

 

 

EGNA BILAR OCH MONTÖRER SVARAR FÖR EN HÖG KVALITET PÅ LEVERANSTID OCH ARBETE.

VI HAR MED OSS PARTIER OCH GLAS NÄR MONTAGET SKALL UTFÖRAS. 

PÅ DETTA SÄTT ELIMINERAS FÖRSENINGAR VID TRANSPORTER OCH GODSET HANTERAS

AV SAMMA PERSONER SOM SKALL MONTERA OCH ANSVARA FÖR PRODUKTERNA HOS KUNDEN.

 

 

 

 

ESSBA AB

Rödjegatan 4

Box 96

 571 21 Nässjö

Telefon 0380 / 181 10  Fax 0380 / 73400