MONTAGEINSTRUKTIONER.

  

 

SVETS- OCH SLIPSTÄNK SKADAR GLASEN PERMANENT.

 

 

Partierna är förberedda för montage enligt beställning med antingen M8 svetsbult eller hål för träskruv.

Vid montage med svetsbult förses väggöppning med svetsbart material där partiets svetsbultar befinner sig då partiet sitter på avsedd plats.

Vid montage med träskruv kan svetsbulten användas istället för "kilar" vid montaget.

Därefter gängas svetsbulten ut mot infästningsmaterialet samtidigt som man justerar lodlinjer mm före svetsning.

Dörrbladets överkant bör överspännas ca 2mm i framkanten då sättningar, glasvikter mm kan få dörrbladet att sjunka något efter montage.

Glas till System 75 monteras genom att stoppa in glaset först i bakre dörrprofil sedan skjuts glaset på 6mm höga glasklossar in i framkantsprofilen efter det att de horisontella aluminiumlisterna har demonterats. För System 2000 demonteras alla glaslister och glasen monteras och klossas enligt MTK.

Gummilister är av typen "kilgummi" och bör monteras samtidigt på ut och insida. Vid 3-glas på

System 75 är det en tjock list som skall användas till de vertikala profilerna utvändigt.

Glasning av brandpartier sker på samma sätt men stålklippsen måste vikas ner före glasen som skall förses med Firefrax brandlist monteras. Brandglas skall toppförseglas med Pyrosil på båda sidor efter montaget.

Brandpartier måste drevas och fogas med obrännbart material samt ha en mycket god infästning i byggnadstommen.

Handtag och övrig beslagning monteras efter att glas har monterats då dessa kan sitta i vägen eller spänna i profilerna vilket försvårar glasningsarbetet väsentligt.

Dörrstängare och arm monteras med bifogade RXS skruv varefter fjäderstyrka, stängningshastighet, tillslag och öppningsbromsen justeras till lämplig funktion uppnås. Se DORMA montageanvisning.

Dörrblad System 75 kan demonteras genom att dörren öppnas och spårskruven i gångjärnet som är monterat i karmöverstycket vrids moturs tills dörrbladet släpper från karmen och när dörrbladet är löst lyfter man av detsamma från gångjärnstappen i tröskel. För System 2000 se Dr Hahn instruktioner.

Återmontage av dörrbladet sker i omvänd ordning.